วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ Sao Paulo , Brazil
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ สำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นม ที่ TAUSTE Supermarket พบว่ามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น นมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และชีส เป็นต้น โยเกิร์ตและชีส เป็นที่นิยมบริโภค ส่วนนมพร้อมดื่ม มีขนาด 1 ลิตร รสชาติไม่หลากหลาย พบนมรสจืด ไขมัน 3%นมพร่องมันเนย ไขมัน 1% และนมไขมัน 0% ที่มีอายุการเก็บเพียง 4 เดือน สำหรับ ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของนมพร้อมดื่มคือ แบรด์ Lactails ส่วนอันดับ 1 ของชีส คือ Polenghi และอันดับ 1 ของโยเกิร์ต คือ Danone ชาวบราซิเลี่ยน มีอัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์นม ที่คนละ 150 ลิตร/ปี