กฏบัตร CG/CSR

18ธ.ค.2020
การเปิดอบรมสัมมนาทีมขายของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค

ในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมสัมมนาทีมขายของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค บ.ปโยสิ…