กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

27ส.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้…

19ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์

ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โ…

24พ.ค.2019
อ.ส.ค. ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ครสจืด ขนาด 200 ml. ให้พนักงาน อ.ส.ค. และ ลูกจ้าง

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/สำนักฯ ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4)

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4) …

30เม.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม”

ช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” โดยมี…

19ม.ค.2019
พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 3

วันที่ 19 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคุณสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งไทย-เดนมาร์ค มินิม…

16ธ.ค.2018
กิจกรรมงาน”เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย-เดนมาร์ค มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9″

เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม2561 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ อ.ส.ค. และ ดร…

13ต.ค.2018
พิธีทำบุญตักบาตรนมสด ครั้งที่ 5 งาน“730 วัน ธ สถิต ณ แดนสรวง”

ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรนมสด พระสงฆ์ 100 รูป พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค. ข้าราชกา…

14ก.ย.2018
โครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2018” (ครั้งที่3)

เช้าวันที่ 14 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานทำกิจกรรมในโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2018” (ครั้งที่…

28ส.ค.2018
งาน DPO CG&CSR DAY 2018”

ช่วงบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน DPO CG&CSR DAY 2018” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำ…