กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

30มิ.ย.2018
พิธีปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8

ช่วงเช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8 พร้อมมอบใบประกาศเก…

30มิ.ย.2018
กิจกรรมรอบกองไฟ “พิธีเทียนตามคำพ่อสอน” ในโครงการ Thai-Denmark Nature Camp ครั้งที่ 8

ช่วงเย็นวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ “พิธีเทียนตามคำพ่อสอน” ในโครงการ Thai-Denmark Nature C…

27มิ.ย.2018
พิธีเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 8

วันที่ 26 มิถุนายน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature C…

23มิ.ย.2018
พิธีมอบหลังคาเขียว และมอบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐานฟาร์มGAP

ช่วงบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 1…

17พ.ค.2018
อ.ส.ค.จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงตามรอยเท้าพ่อ”

เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้นายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ…

3เม.ย.2018
ทำบุญตักบาตรนมสด ครั้งที่ 4” และบรรยายธรรมะในฟาร์ม

ช่วงเช้าวันที่ 2 เมษายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ &nb…

11ส.ค.2017
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับ…

20มี.ค.2017
”ปั่นด้วยใจอาลัยพ่อ”

”ปั่นด้วยใจอาลัยพ่อ”17-23 คณะชมรมคนรักในหลวงนครศรีธรรมราช แวะเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมปราณบุรี วันที่ 20 มีนาคม 2560    

13มี.ค.2017
ผลการแข่งขันฟุตบอลไทย-เดนมาร์ค คัพ ครั้งที่ 1

วันที่ 12 มีนาคม 2560 นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทย-เดนมาร์ค คัพครั้งที่ 1 ได้มอบ ถ้วยมกับเงินรางวัลให้กับนักกีฬา โดยมี…

12มี.ค.2017
อ.ส.ค. เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสุโขทัย เอฟซี และทีมสุพรรณบุรี เอฟซี พร้อมมอบเงินสนับสนุนและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มูลค่ารวม 500,000 บาท

วันที่ 12 มีนาคม 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง นำโดยคุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมสุโขทัย…