กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

15ม.ค.2017
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้

เมื่อ 15 มกราคม 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ จากจุดปล่อยรถที่หน้าเทสโก้โลตัสปราณบุรีมุ่งหน้าสู่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี…

14ม.ค.2017
แผนกการตลาดและการขายสภต. ร่วมกิจกรรมแจกนมวันเด็กในพื้นที่ร่วมกับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สงขลา

แผนกการตลาดและการขาย สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ร่วมกิจกรรมแจกนมวันเด็กในพื้นที่ร่วมกับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ สงขลา และจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้างไดอาน่า หาดใหญ่ สงขลา ในวันที่ 14 …

13ม.ค.2017
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มอบผลิตภัณท์นมเพื่อจัดทำถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มอบผลิตภัณท์นมเพื่อจัดทำถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จัง…

13ม.ค.2017
สภต.มอบผลิตภัณฑ์นมให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปราณบุรี-สามร้อยยอดในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันเด็ก มอบผลิตภัณฑ์นมให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2…

4ม.ค.2017
อ.ส.ค. ส่งความสุขปีใหม่ 2560 แจกนม ชมฟาร์ม ณ ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

25ธ.ค.2016
แผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 แผนกการตลาดและการขายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ชมชิมนมไทย-เดนมาร์คร่วมกับตัวเเทนจำหน่าย หจก.วรพงษ์ เนื่องในวันเปิดบริษัทNRK & R(Sub Agent)อำเ…

23ธ.ค.2016
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เป็นตัวแทน อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ขบวนผู้เดินเท้าถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบผ…

8ธ.ค.2016
สภต.จัดกิจกรรมCSRโครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้ม ปี2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ จัดกิจกรรมCSRโครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้ม ปี2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มี…

17พ.ย.2016
อ.ส.ค.ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในชุมชม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 อ.ส.ค. นำโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา) ร่วมกับ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ใน…

20ต.ค.2016
ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ.ส.ค.ได้นำเยาวชนต้นแบบสุขภาพดี ร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยู.เอช.ที. จำนวน 1,800 กล่อง แจกให้แก่ประชาชน …