กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

13ม.ค.2017
สภต.มอบผลิตภัณฑ์นมให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปราณบุรี-สามร้อยยอดในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันเด็ก มอบผลิตภัณฑ์นมให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2…

4ม.ค.2017
อ.ส.ค. ส่งความสุขปีใหม่ 2560 แจกนม ชมฟาร์ม ณ ศูนย์บริการประชาชน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

    เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม พ.ศ.2560 ช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. – 20.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในนามของ อ.ส.ค. โดยการนำของนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

25ธ.ค.2016
แผนกการตลาดและการขาย สภต. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 แผนกการตลาดและการขายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ชมชิมนมไทย-เดนมาร์คร่วมกับตัวเเทนจำหน่าย หจก.วรพงษ์ เนื่องในวันเปิดบริษัทNRK & R(Sub Agent)อำเ…

23ธ.ค.2016
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เป็นตัวแทน อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ขบวนผู้เดินเท้าถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 13.00 น. ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นตัวแทนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มอบผ…

8ธ.ค.2016
สภต.จัดกิจกรรมCSRโครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้ม ปี2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ จัดกิจกรรมCSRโครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้ม ปี2560 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มี…

17พ.ย.2016
อ.ส.ค.ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในชุมชม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 อ.ส.ค. นำโดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา) ร่วมกับ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ใน…

20ต.ค.2016
ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ.ส.ค.ได้นำเยาวชนต้นแบบสุขภาพดี ร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยู.เอช.ที. จำนวน 1,800 กล่อง แจกให้แก่ประชาชน …

16ต.ค.2016
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยมหิดล สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โร…

27ก.ย.2016
โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน “School Milk Art Contest 2016”

วันที่ 27 กันยายน 2559  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประธานบอร์ด อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุ…

23ก.ย.2016
สภต.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการอาหารโคนมและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและรวบรวมน้ำนมในเขตภาคใต้

16 กันยายน 2559 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการอาหารโคนมและการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและรวบรวมน้ำนมในเขตภา…