กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

6ก.ย.2016
สำนักงาน อสค ภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ครั้งที่2/59

สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ครั้งที่2/59 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม…

2ก.ย.2016
กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ของ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ ครั้งที่ 1/59

กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ของ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 31/8/59 ณ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อ ปราณบุรี โดยนายชัยณรงค์ เปาอินทร์หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภา…

25ส.ค.2016
อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธ…

22ส.ค.2016
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ที่ได้คว้าชัยในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก

วันที่ 22 สิงหาคม 2559  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนักก…

10ส.ค.2016
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการ “รักแม่ ชวนแม่ดื่มนม กับนมไทยเดนมาร์ค” ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  นายณรงศ์  วงศเณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมในโครงการ “รักแม่ ชวนแม่ดื่มนม กับนมไทย – เ…

3ส.ค.2016
กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร

เมื่อวัน 3 สิงหาคม 2559 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร จัดขึ้นที่โรงเรียนหนองหญ…

13ก.ค.2016
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ถวายเทียนพรรษา วัดเกษตรกันทราราม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมถวายเทียนพรรษา วัดเกษตรกันทราราม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

3ก.ค.2016
JET SKI PRO TOUR 2016 THAILAND สนาม 3 ณ สวนวิมานพญาแถน จ.ยโสธร

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2016 สนามที่ 3 ณ สวนวิมานพญาแถน จ.ยโสธร 2-3 มิ.ย. 2559    

30มิ.ย.2016
อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค.และทีมโค้ชสอนการลงทุน  ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเ…