กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

23ก.ย.2016
สภต.ร่วมงานวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 21 ก.ย.59 สนง.อสค.ภาคใต้ โดยแผนกส่งเสริมฯ เป็นตัวแทนหัวหน้า สภต.ร่วมงานวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งจัดโดยปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ณ วัดธรรมิการาม ประจวบฯ มีกิจกรรมร…

20ก.ย.2016
CSR โครงารย่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ณ โรงเรียนชินนุกูล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ จัดกิจกรรม CSR โครงารย่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ณ โรงเรียนชินนุกูล  

10ก.ย.2016
งานเลี้ยงฉลองชัยเหรียญโอลิมปิกเกมส์ 2016

วันเสาร์ที่ 10กันยายน 2559  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.  ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยเหรียญโ…

6ก.ย.2016
สำนักงาน อสค ภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ครั้งที่2/59

สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ จัดกิจกรรมโครงการบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ครั้งที่2/59 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม…

2ก.ย.2016
กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ของ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ ครั้งที่ 1/59

กิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนโคนมยุคใหม่ ของ สำนักงาน อ.ส.ค ภาคใต้ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 31/8/59 ณ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อ ปราณบุรี โดยนายชัยณรงค์ เปาอินทร์หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภา…

25ส.ค.2016
อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธ…

22ส.ค.2016
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ที่ได้คว้าชัยในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก

วันที่ 22 สิงหาคม 2559  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ให้การต้อนรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนักก…

10ส.ค.2016
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการ “รักแม่ ชวนแม่ดื่มนม กับนมไทยเดนมาร์ค” ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  นายณรงศ์  วงศเณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับพนักงาน จัดกิจกรรมในโครงการ “รักแม่ ชวนแม่ดื่มนม กับนมไทย – เ…

3ส.ค.2016
กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร

เมื่อวัน 3 สิงหาคม 2559 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร จัดขึ้นที่โรงเรียนหนองหญ…