ข่าวกิจกรรมการป้องกัน COVID-19

14ม.ค.2021
กิจกรรม Big Cleaning Day

เช้าวันที่ 14 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมาย นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด…

7ม.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019 (COVID-19) อ.ส.ค.

ช่วงเช้าวันที่​ 7​ มกราคม​ 2564​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ​ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติภ…

6ม.ค.2021
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน อ.ส.ค.ส่วนกลาง

ช่วงเช้าวันที่ 6 มกราคม 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประ…

24มิ.ย.2020
New Normal