ข่าวและกิจกรรม

15มี.ค.2561
งานแถลงข่าวการจัดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานที่พ่อสร้าง”

ช่วงบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และคุณนิธิ พัฒธนภักดี ผู้บริหารมลู…

11มี.ค.2561
เยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน นมไทย-เดนมาร์ค

ช่วงสายของวันที่ 11 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติต้อนรับ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย (นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ และ นายศรัทธา คชพลายุก…

11มี.ค.2561
พิธีเปิดงานการแข่งขันวิ่ง “นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ” ณ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ช่วงเช้าวันที่ 11 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันวิ่ง “นมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 &#8221…

10มี.ค.2561
ประชุม และลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

บ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ได้ประชุม และลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการ สหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหน…

10มี.ค.2561
อบรม ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1 ในหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)รุ่นที่ 5

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับการอบรม ผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1 ในหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง …

10มี.ค.2561
เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์…

9มี.ค.2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินามาราธอน ไทย-เดนมาร์คครั้งที่ 2 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินามาราธอน ไทย-เดนมาร์คครั้งที่ 2  ระยะทาง 7.5 Km – ประเภทบุคลากร อ.ส.ค. – ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี รายชื่อ – ชาย-ห…

8มี.ค.2561
งานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2018

เช้าวันที่ 7 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2018 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน พ…

6มี.ค.2561
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค. กับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

ช่วงบ่ายวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข…

6มี.ค.2561
ประชุมหารือ ในการกำหนด กลยุทธ์การเปิดตลาดและการจำหน่าย การขนส่ง

ช่วงวันที่ 2-5 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ พร้อมผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยม Agent จากประเทศMyanmar รายใหม่ ที่ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร…