ข่าวและกิจกรรม

20ก.ย.2560
อ.ส.ค.ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะ…

19ก.ย.2560
อ.ส.ค.จัดโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เขตภาคเหนือ)

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเปิดงาน โครงการ Workshop…

18ก.ย.2560
( อ.ส.ค.)จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน”

วันที่ 18 กันยายน 2560 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.)จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” โ…

16ก.ย.2560
อ.ส.ค. จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนจำหน่ายนม ไทย-เดนมาร์ค ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนนมาร์ค

คืนวันที่ 15 กันยายน 2560 อ.ส.ค. จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้แทนจำหน่ายนม ไทย-เดนมาร์ค ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนนมาร์ค ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเ…

15ก.ย.2560
พิธีเปิดงาน “The New Chapter Thai – Denmark Conference 2017”

วันที่ 15 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “The…

15ก.ย.2560
อ.ส.ค.เข้ารับมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบ…

13ก.ย.2560
พิธีเปิดโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผุ้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการ Wor…

13ก.ย.2560
นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ปราณบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายพงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ปร…

13ก.ย.2560
อ.ส.ค.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน 2560 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รู…

10ก.ย.2560
อ.ส.ค.ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัชชา (ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ )

อ.ส.ค.ขอแสดงความยินดีกับ น้องณัชชา (ณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ )ที่ได้รับรางวัลพิธีกร ดำเนินรายการเด็ก จากรายการ May I Help You ให้หนูช่วยนะ ช่อง True4U จากการประกาศผลรางวัลเก…