ข่าวและกิจกรรม

28พ.ค.2560
ประชุมผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างขนส่ง อาหารเสริม( นม) โรงเรียนทั่วประเทศ

ช่วงเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน Milk Board ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างขนส่ง อ…

27พ.ค.2560
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 (World Milk Day 2017)

ช่วงเช้าวันนี้ 26 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 …

27พ.ค.2560
รับฟังการบรรยายเรื่อง Carbon Footprint

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และผู้บริหาร อ.ส.ค.รับฟังการบรรยายเรื่อง Carbon Footprint โดยทีมงานบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกั…

26พ.ค.2560
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายจำลอง ราศรีกิจ รักษาการแทนหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน …

26พ.ค.2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จัดโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จัดโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. ซึ่งได้รับเก…

26พ.ค.2560
พิธีทำบุญเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณโค และเหล่าสัมภเวสี ในเขตพื้นที่ของ อ.ส.ค.

ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณโค และเหล่าสัมภเวสี ในเขตพื้นที่ของ อ.ส.ค….

25พ.ค.2560
พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.ส.ค.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สร…

24พ.ค.2560
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2560

ช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งเป็นการประชุมสัญจร ร่…

24พ.ค.2560
เชิญชวนสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ดื่มนม ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2560 (World Milk Day 2017)

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทศพร ศรีศักดิ์) พร้อมผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย (ส.อ.น.ท…

24พ.ค.2560
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะผู้เย…