ข่าวและกิจกรรม

23ก.ค.2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนวิสาหกิจ (พ.ศ.2560-2564) สำหรับปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย/ทิศทางแก่ ผู้บริหาร อ.ส.ค. ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ &#822…

21ก.ค.2560
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะหนุ่มสาววัวแดง กลุ่มพนักงานขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแช่เย็น เขตภาคกลาง

ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะหนุ่มสาววัวแดง กลุ่มพนักงานขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแช่…

20ก.ค.2560
เปิดงาน Kranuan Field Day ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้กิจกรรม “คุณภาพน้ำนมดิบมั่นคง เกษตรกรโคนมมั่งคั่ง อาชีพพระราชทานยั่งยืน “

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kranuan Field Day ประจำปี2560 และร่วมเสวนาเรื่อง”คุณภาพ น้ำนมดิบมั่นคง…

20ก.ค.2560
น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมใน รายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34

เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมใน รายการ “เดอะแ…

18ก.ค.2560
งานแถลงข่าว “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมคิดดี…นมดี ที่คุณแม่รอคอย” นวัตกรรมใหม่ของนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมคิดดี…นมดี ที่คุณแม่รอคอย&#82…

17ก.ค.2560
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีร…

16ก.ค.2560
สำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นม ที่ TAUSTE Supermarket

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ Sao Paulo , Brazil ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ สำรวจตลาดผลิตภัณฑ์นม ที่ TAUS…

15ก.ค.2560
ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ดูงาน ณ รัฐ Sao Paulo , Brazil

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ดูงาน ณ รัฐ Sao Paulo , Brazil ช่วงเช้า ที่ เมือง …

14ก.ค.2560
อ.ส.ค.ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 ก.ค. 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีร…

14ก.ค.2560
ดูงานบริษัท CRV Lagoa เป็นศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนมพันธุ์ Gyr และ Girolando

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Novo Horizonte รัฐ Sao Pao Lo ,Brazil ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในช่…