ข่าวและกิจกรรม

22มิ.ย.2019
นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยอนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมฟาร์ม ของเกษตรกร และกิจการด้านโคนม

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ และนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG / CSR ลงพื้นที่ เยี่ยมชม เข…

22มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการตัดสินในกิจกรรม ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้างชาติ สร้างเด็ก ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค”

เช้าวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกรรมการตัดสินในกิจกรรม ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการ Kid-D Family “สร้า…

21มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมดื่มนม ในโครงการ “รักษ์เรา รักษ์สุขภาพ รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมดื่มนม ในโครงการ “รักษ์เรา รักษ์สุขภาพ รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก&#82…

18มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 4.0( 2560-2564)…

14มิ.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนม UHT (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์)

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนม UHT (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่อยอดทรัพย์) จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าไปพบ…

14มิ.ย.2019
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค., นายสมพร ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้…

13มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยเทศนิคมวกเหล็ก

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน เป็นจำนวนเงิน 9,000 บาท เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ให้แก่ นักศึกษา …

13มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโคนม ที่นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

ช่วงเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางสาวสุพรรณา วิมล เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโคนมประเภทโคนมมากท้องแรกอาย…

13มิ.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดเชียงราย และเดินทางไปเยี่ยมชมร้านไทย-เดนมาร์ค (Milk Sho…

12มิ.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดพะเยา และเดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่เด็ก…