ข่าวและกิจกรรม

17ม.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนในกิจกรรม “Media visit”

ช่วงบ่ายวันที่ 17 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนในกิจกรรม “Media visit” เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเชิญชวนสื่อช่วย ปร…

16ม.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ส่งมอบกระบือเผือก จำนวน 11 ตัว ให้กับ กรมการสัตว์ทหารบกเพื่อนำเข้าในโครงการ “เกษตรรวมใจ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 16 มกราคม 2563 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)โดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้ส่งมอบกระบือเผือก จำนวน 11 ตัว ให้กับ กรมการสัตว์ทห…

16ม.ค.2020
พิธีทำบุญวันเกิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 2563 ครบรอบ 58 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

วันที่ 16 มกราคม 2563 ครบรอบ 58 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญวันเกิดฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ประจำปี 25…

15ม.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์พร้อมผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ในงานแถลงข่าวเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 15 มกราคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ให้เกียรติสัมภาษณ์พร้อมผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ในงานแ…

14ม.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ศึกษา ดูงาน และประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯได้ศึกษา ดูงาน และประช…

12ม.ค.2020
พิธีเปิดงาน Thai-denmark milksic festival ครั้งที่ 2 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

ช่วงเย็นวันที่ 12 มกราคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai-denmark milksic festival ครั้งที่2 เนื่…

12ม.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.ร่วมสวัสดีปีใหม่ ประจำปี2563 และร่วมขอพร จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงบ่ายวันที่ 12 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยดร.อาทิตย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ,ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสวัสดีปีใหม่…

11ม.ค.2020
ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยม อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเช้าของวันที่ 11 มกราคม 2563 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้หัวหน้ากอง,นักวิชาการ,หัวหน้าแผนก พร้อมด้วยพนักงาน ให้การต้อนรั…

11ม.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม และร่วมแจกนมไทย-เดนมาร์คในกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2563

วันเสาร์ที่ 11มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ อ.ส.ค. จัดงาน เพื่อมอบความสุข และสุขภาพที่ดี ให้กับเด็ก และเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี โดยดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค….

11ม.ค.2020
อนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เยี่ยมชมฟาร์มโคนมของเกษตรกรภาคเหนือตอนบน

วันที่ 11 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายณรงค์ ฝั้นถาวร หัวหน้ากองโรงงาน ให้การต้อนรับนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR …