ข่าวและกิจกรรม

24ก.พ.2020
พิธีวางศิลาฤกษ์ ECO THAI-DENMARK MILK LAND สาขาที่ 9

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์ ECO THAI-DENMARK MILK LAND สาขาที่ 9 ร้านต้นแบบ ภายใต้แนวคิดรักษาสิ…

23ก.พ.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน THAI-DENMARK RUN @ KHONKAEN

ช่วงเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน THAI-DENMARK RUN @ KHONKAEN โดยมีนายปานทอง สร…

19ก.พ.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมร้านไทย-เดนมาร์ค Milk Land สาขาที่ 97

ช่วงเย็น วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมร้านไทย-เดนมาร์ค Milk Land สาขาที่ 97 ( ประตู 108 หน้ามหาวิทยา…

19ก.พ.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ประชุมร่วมกับประธานมูลนิธิปูลังกำปงฯ เพื่อจัดทำแผนงานและรูปแบบการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนม

ช่วงบ่ายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้ เกียรติประชุมร่วมกับนาวาอากาศตรีสนั่น กัณหาชาติ ประธานมูลนิธิปูลังกำปง เพื่อสันติสุขและการพั…

19ก.พ.2020
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค. กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์

เช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ ให้ เกียรติร่วมพิธีลงนามบันทึก…

18ก.พ.2020
การประชุมจัดทำ Action Plan เพื่อดำเนินการตาม MOU

ช่วงบ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชุมร่วม…

18ก.พ.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้าเยี่ยมและหารือกับประธานบริษัทยกถาวรจำกัด ผู้แทนจำหน่าย นม UHT ไทยเดนมาร์ค เขตภาคใต้

ช่วงเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) เข้าเยี่ยมและหารือกับ นายจรูญ ยกถาวร ประธานบริษัทยกถาวรจำกัด ผู้แทนจำหน่าย นม UHT ไทยเดนมา…

17ก.พ.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 3/2563

เช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ CG/CSR. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดช…

16ก.พ.2020
พิธีเปิดงานวิ่งนมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 “Run for Life Drink for Strong”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดวิ่งนมไทย-เดนมาร์ค มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 “Run for Life Drink for Strong” โดยมี …

15ก.พ.2020
การประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ให้แนวคิดการทำงาน ตลอดระยะเวลา 37 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนั…