ข่าวและกิจกรรม

24ส.ค.2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตภาคกลาง

ช่วงเช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตภาค…

22ส.ค.2019
อ.ส.ค.มอบทุนการศึกษา​ แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร​ ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เนื่องในพิธีไหว้ครู พิธีมอบเข็มแก่นิสิตเรียนดี และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ก…

20ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Workshop และ ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”จัดเป็นปีที่ 4

ช่วงบ่าย สำหรับ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Workshop และ ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of…

16ส.ค.2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนม รวมทั้งตลาดนม

ช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และอุตสา…

14ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Kantar Brand Footprint Award 2019

ช่วงบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Kantar Brand Footprint Award 2019 โดยในปี2562นี้ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไ…

12ส.ค.2019
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ…

9ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานและการประเมินโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานและการประเมินโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการ…

9ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน อ.ส.ค. สดใส ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน อ.ส.ค. สดใส ใส่ใจคัดแยกขยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ผู้ปกครอ…

7ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งโครงก…

7ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” พร้อมทั้งกล่าวถึงศาสตร์พระราชากับอาชีพ…