ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

4มิ.ย.2020
อนุกรรมการ CG/CSR (นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยในการติดตั้งหลังคาเขียว

ช่วงบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา(นายว…

4มิ.ย.2020
อนุกรรมการ CG/CSR (นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์) ร่วมประชุมคณะทำงานกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

ช่วงเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คณะทำงานกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง โด…

1มิ.ย.2020
อ.ส.ค. ส่งมอบนม “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ให้กับคณะผู้บริหารและพนัก…

1มิ.ย.2020
อ.ส.ค. จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020)

ช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ร่วมกิ…

1มิ.ย.2020
อ.ส.ค. เปิดงาน ท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ช่วงเช้าของวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ตามชีวิต…

29พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denmark Milk Land ครั้งที่ 9/2563

ช่วงบ่ายของวันที่ 29 พ.ค. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denm…

29พ.ค.2020
อ.ส.ค.มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในการดำเนินโครงการ “ตู้ปันสุข ข่าวช่อง 8”

ช่วงเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ขนาด 200 มล. จำน…

29พ.ค.2020
การอบรมเตรียมความพร้อมสู่ Strategic HR Innovation 4.0 ในเรื่องของ Employee Engagement

ช่วงเช้า วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสู่ Strategic HR Innovati…

26พ.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการล่องสราญจานสง่า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการล่องสราญจานสง่า เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรง…

26พ.ค.2020
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรณรงค์กิจกรรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรรมวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยมีน…