ข่าวและกิจกรรม

18ส.ค.2561
Thai-Denmark Football Clinic “พลังสู่….แรงบัลดาลใจ”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Thai-Denmark Football Clinic “พลังสู่….แรงบัลดาลใจ” พร้…

16ส.ค.2561
บันทึกข้อตกลงสัญญาเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตและส่วนควบคุมโรงงานผลิตภัณฑ์นม

ช่วงบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยนาย ธนากร แซ่ลิ้ม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้น…

16ส.ค.2561
สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณค้นความจริง”

เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณค้นความจริง” ทางช่อง 3 SD โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ถึ…

16ส.ค.2561
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติ

เช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ก…

9ส.ค.2561
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ Sunday Funday ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์พร้อมถ่ายทำรายการ Sunday Funday เป็นรายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พากินพาเที่ยว สำห…

9ส.ค.2561
ประชุมร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ

ช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ประชุมร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และประธานสหกรณ์โคนมในพื้นท…

7ส.ค.2561
ตรวจเยี่ยม ร้านนมไทย-เดนมาร์ค(Thai Denmark Milk Shop) สาขามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเย็นวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์)เข้าตรวจเยี่ยม ร้านนมไทย-เดนมาร์ค(Tha…

7ส.ค.2561
ประชุมร่วมกับผู้จำหน่าย นม UHT และกลุ่มนมแช่เย็น ไทย – เดนมาร์ค เขตภาคเหนือตอนบน

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) เป็นประธานการประชุมกับผู้จำหน่าย นม UHT และ …

6ส.ค.2561
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเลี้ยงโคนม และการผลิต ผลิตภัณฑ์นมในเขตภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ นาวาอากาศตรี สนั่น กัณหาชาติ ประธานกรรมการมูลนิธิปูลังกำปงเ…

6ส.ค.2561
โครงการ “เด็กไทยฉลาดคิด School Visit 2018”

ช่วงเช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมกิจกรรมในโครงการ “เด็กไทยฉลาดคิด School…