ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

20พ.ค.2022
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า

ช่วงเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท…

19พ.ค.2022
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า

ช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้…

18พ.ค.2022
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เข้ารับรางวัลในงาน 2022 Thailand’s Most Admired Brand

ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้ารับรางวัลงาน 2022 Thailand’s Most Admired B…

18พ.ค.2022
การประชุมหารือเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติงานด้าน CG/CSR ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติ…

17พ.ค.2022
ผอ.อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า

ช่วงเช้าวันที่ 17 พ.ค. 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการตลาดและลูกค้า ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการตลาดแล…

12พ.ค.2022
พิธีมอบวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ให้แก่สหกรณ์ที่ส่งน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค.

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายพีระ ไชยรุตม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เข้าร่วมพิธีมอบ…

12พ.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.ครั้งที่ 3/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการนำระบบบร…

11พ.ค.2022
อ.ส.ค.จัดอบรม โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (DPO Successor 02)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม โครงการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (DPO Successor 02) มีผู้เข้าร…

10พ.ค.2022
​พิธี​ปิด​และ​มอบ​ประกาศ​นี​ย​บัตร​ ผู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกงานนิสิต​คณะ​เกษตร​ มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์

วันที่​ 10 พฤษภาคม​ 2565 นายสมพร​ ศรีเมือง​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ มอบหมายให้​ นายพีระ​ ไชย​รุ​ต​ม์​ ผู้​ช่วยผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ปิด​และ​มอบ​ประกาศ​นี​ย…

9พ.ค.2022
อ.ส.ค.เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและชุมชน ของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะ จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านความรับผิ…