ข่าวและกิจกรรม

23มิ.ย.2561
พิธี 1.มอบหลังคาเขียว ที่ผลิตจาก กล่องนม UHT ที่ใช้แล้ว

ช่วงบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 1…

22มิ.ย.2561
ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน

ช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานประชุม เพื่อ รับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับพนัก…

22มิ.ย.2561
ขอเชิญชมรายการก่อนบ่ายคลายเคลียด ตอน ไร่ยุ่งวุ่นรัก

ขอเชิญชมรายการก่อนบ่ายคลายเคลียด ตอน ไร่ยุ่งวุ่นรัก ออกอากาศวันที่ 25,26,31 กรกฎาคม และวันที่ 1,2,3,6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่ง อ.ส.ค. ผู้ผลิ…

22มิ.ย.2561
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปี 2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประ…

20มิ.ย.2561
อ.ส.ค. ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Tetra Pak

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Tetra Pak ที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรม การให้บริการครบวงจร ทั…

19มิ.ย.2561
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้การต้อนรับต้อนรับ นายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

ช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ได้ต้อนรับ นายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายสนิท วรปัญญา อดีตอธ…

18มิ.ย.2561
อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานกรรมการต…

16มิ.ย.2561
ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

ช่วงบ่ายวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ โดย หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (นายชัยณรงค์ เปาอินทร…

16มิ.ย.2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องการของผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง ความต้องกา…

14มิ.ย.2561
อ.ส.ค. ให้การต้อนรับนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 4

วันนที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนา…