ข่าวและกิจกรรม

26มี.ค.2020
การประชุมคณะทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค.ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) และคณะกรรมการกองทุนฯ

ช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค…

24มี.ค.2020
การประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วยอนุกรรมการ, ผู้บริหารและพนักงาน…

19มี.ค.2020
ประชุมพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/พนักงานระดับ 8 ขึ้นไป

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุมพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/พนักงานระ…

19มี.ค.2020
พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค เพื่อความเป็นศิริมงคล

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค เพื่…

18มี.ค.2020
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และอนุกรรมการ CG/CSR เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบาย ด้านการดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ การผลิตน้ำนมดิบ ให้แก่พนักงานอ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม …

16มี.ค.2020
อนุกรรมการ CG/CSR ร่วมประชุมและมอบนโยบายด้าน CG CSR กับ อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

ช่วงบ่ายวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดขอบต่อสังคม (CSR) ร่วมประชุมและมอบนโยบายด้าน CG CSR ณ สำ…

13มี.ค.2020
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมนำการผลิต”

ช่วงบ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิดประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมน…

13มี.ค.2020
พิธีทำบุญบ้านพักผู้อำนวยการ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค.

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมพิธีทำบุญบ้านพักผู้อำนวยการ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ส.ค. ได้แ…

12มี.ค.2020
ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่และงานเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ( ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.)

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่และงานเกษียณอายุราชการ เพื่อ แสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ( ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.) ที่ได้…

11มี.ค.2020
อ.ส.ค.ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่​ (โควิด-19) รวมไปถึงวิกฤตปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ (PM 2.5)

วันที่ 11​ มีนาคม​ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ให้กับผู้บริหาร พนักงาน แล…