ข่าวและกิจกรรม

1ส.ค.2014
ฉลองเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพฉลองเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คใหม่

1ส.ค.2014
งานแถลงข่าว “มุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุล้าน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30 น. นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไท…

30ก.ค.2014
อ.ส.ค.จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ ตลาด อ.ต.ก.

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร อ.ส.ค.นำโดยรองนพดล ตันวิเชียร และรองสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ได้เปิดกิจกรรมโครงการคืนความสุขให้ประชาชน  ตามแนวทางที…

30ก.ค.2014
อ.ส.ค.จัดอบรม Compliance Unit

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30 น. อ.ส.ค.ได้จัดอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของ Compliance Unit (การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : Compliance…

25ก.ค.2014
การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมรุ่นที่ 254

การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม รุ่นที่ 254 วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ณรงค์ฤทธิ์   วงศ์สุวรรณ และ ท่านหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาก…

24ก.ค.2014
กิจกรรม “ฟื้นความรู้ สู่โรงเรียน” ครั้งที่5 วันที่ 18 ก.ค.57 ณ ร.ร.หนองยิงหมี จ.ประจวบคิรีขันธ์ แผนกการตลาดและการขาย สภต.

  กิจกรรม “ฟื้นความรู้ สู่โรงเรียน” ครั้งที่5  วันที่ 18 ก.ค.57  ณ ร.ร.หนองยิงหมี จ.ประจวบคิรีขันธ์ แผนกการตลาดและการขาย สภต.