ข่าวและกิจกรรม

8ส.ค.2014
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสัตวแพทย์อยุทธ์  หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสุขศิริ รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงกา…

7ส.ค.2014
อ.ส.ค. ร่วมงาน “มุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุล้าน”

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ร่วมงาน “มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน” …

5ส.ค.2014
ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมหลักสูตรนานาชาติ 2557

ภาพกิจกรรมการจัด ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมหลักสูตรนานาชาติ 2557 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  25 – 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา [Best_Wordpress_Gallery gallery_type=”thumbna…

1ส.ค.2014
ฉลองเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพฉลองเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คใหม่

1ส.ค.2014
งานแถลงข่าว “มุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุล้าน”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30 น. นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “มุ่งมั่นร่วมใจ สินค้าปศุสัตว์ไท…

30ก.ค.2014
อ.ส.ค.จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ ตลาด อ.ต.ก.

      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร อ.ส.ค.นำโดยรองนพดล ตันวิเชียร และรองสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ได้เปิดกิจกรรมโครงการคืนความสุขให้ประชาชน  ตามแนวทางที…

30ก.ค.2014
อ.ส.ค.จัดอบรม Compliance Unit

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 8.30 น. อ.ส.ค.ได้จัดอบรมหลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของ Compliance Unit (การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ : Compliance…