ข่าวและกิจกรรม

3ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชมกิจการ บริษัทอีสานใต้ แดรี่ จำกัด จ.สุรินทร์

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชม…

27ก.ค.2019
อ.ส.ค. จัดการแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตร VIP ระหว่าง ทีมผู้บริหาร อ.ส.ค.กับทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อ.ส.ค. จัดการแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตร VIP ระหว่าง ทีมผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กับทีมหัวหน้าส่วน…

27ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้รับเกียรติ เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นมไทย – เดนมาร์ค กับสังคมไทย “

ช่วงเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ได้รับเกียรติ เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นมไทย – เดนมาร์ค กับสังคมไทย &#82…

26ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรพนักงานระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/256…

26ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน KHON KAEN DPO Field Day

ช่วงสายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน KHON KAEN DPO Field Day ภายใต้กิจกรรม “อาหารสัตว์คุณภา…

26ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรตินำผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้ศาลพระพรหม ศาลตา-ยาย และร่วมกิจกรรมโครงการ “ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ”

ช่วงเช้าของวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรตินำผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไหว้ศาลพระพรหม…

25ก.ค.2019
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจ…

24ก.ค.2019
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉล…

22ก.ค.2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค. กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เช้าวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ เกียรติร่วมพิธีลง…

21ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “Thai-Denmark Run@Milk Land”

เช้าวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน “Thai-Denmark Run@Milk Land” และให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 , …