ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

24พ.ค.2020
รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนายแดนณรงค์ ทองอัน…

23พ.ค.2020
รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมร้านอีคอนแวร์เฮาส์ ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดพิษณุโลก และร้าน Milk Land สาขา5

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมร้านอีคอนแวร์เฮาส์ ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดพิษณุโลก และร้าน …

22พ.ค.2020
การประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ค…

21พ.ค.2020
รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ที่ออกอากาศทุกวันจันทร…

21พ.ค.2020
อ.ส.ค.จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2563

ช่วงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก…

21พ.ค.2020
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ไทย–เดนมาร์ค ให้กับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ช่วงบ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบผลิตภัณ…

20พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denmark Milk Land ครั้งที่ 8/2563

ช่วงบ่ายของวันที่ 20 พ.ค. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denm…

20พ.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงก…

19พ.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 6/2563

ช่วงบ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบ…

19พ.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563

ช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรม…