ข่าวและกิจกรรม

5มี.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานการประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน และประชุม ตรวจงานการปรับปรุง /ก่อสร้าง โรงงานนม อ.ส.ค.เชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (สภ.นบ.) เพื่อติดตาม ผลก…

4มี.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ ดูงานพื้นที่ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจร​ภาคเหนือตอนบน

วันที่​ 4 มีนาคม 2562​ ดร.ณรงค์ฤทธิ์​ วงศ์สุวรรณ​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะกรรมการตรวจรับการ​จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนโครงการพร้อมออกแบบโครงการกา…

1มี.ค.2019
โครงการอบรมการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรบุคคลของ อ.ส.ค. ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “HR for Non HR”

เช้าวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดอบรม โครงการการพัฒนาเครือข่าย…

27ก.พ.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)” สำหรับผู้บริหาร อ.ส.ค.

เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฝึกอบรม “เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการบริหารจัดการ…

25ก.พ.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้าน Thai-Denmark Milk land 7 (สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์)

ช่วงบ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้าน Thai-Denmark Milk land7 (สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์)โดยม…

25ก.พ.2019
อ.ส.ค. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ”

เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค., ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ….

15ก.พ.2019
อ.ส.ค. เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบ EVM (Economic Value Management) ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

บ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ คุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นำคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมศึกษาดู…

14ก.พ.2019
อ.ส.ค. เตรียมเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 12

เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติตรวจดูความเรียบร้อย และให้คำแนะนำ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 12 เพื่อเตรียมเปิดร…

13ก.พ.2019
ลงนามสัญญาผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND

เช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการร่วมลงนามสัญญาผู้ปร…

6ก.พ.2019
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรอบหลักการ และแนวทาง ของระบบการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่

ช่วงเช้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย รศ. ปัทมาวดี โพชนุกูล นายพงศ์กานต์ หงสกุล และ นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณ…