ข่าวและกิจกรรม

27พ.ค.2019
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีม…

27พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับ ปี 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี …

24พ.ค.2019
อ.ส.ค. ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ครสจืด ขนาด 200 ml. ให้พนักงาน อ.ส.ค. และ ลูกจ้าง

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/สำนักฯ ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน…

24พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ และรายการ Easy life ธรรมดีได้ดี

ช่วงสายของวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ รายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ และรายการ Easy life ธรรมดีได้ดี เพื่อประชาสัม…

24พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Field day 2019

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Field day 2019 พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ภายในกิจกร…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5

ช่วงเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสหกรณ์โคนมสัญจร ครั้งที่ 5 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การจัดตั้…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour

ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Tour และผู้บริหารพร้อมด้วยพนักง…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสภากาแฟ

เช้าวันที่ 23 (ช่วงเช้า) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานสภากาแฟ พร้อมกับผู้บริหาร อ.ส.ค. ที่มีหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในเขตพ…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4)

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4) …

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงงานนมพาสเจอร์ไรส์ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ โ…