ข่าวและกิจกรรม

17ต.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่วงบ่ายวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษา แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากร ธรร…

17ต.ค.2019
พิธีทำบุญครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.)

ช่วงเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.)โดย…

15ต.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติถ่ายทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์กับทางบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

ช่วงบ่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงงานนม อ.ส.ค. ภาคกลาง มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติถ่ายทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ เพื่อให้บริษัท เ…

15ต.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมตักบาตรนมสด ครั้งที่ 6 และธรรมะในฟาร์ม

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม ตักบาตรนมสดพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทส…

10ต.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562 ของ ช…

4ต.ค.2019
พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมแบบครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ช่วงเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)…

27ก.ย.2019
อ.ส.ค. จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ช่วงเย็นวันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และกล่าวแสดงมุทิ…

27ก.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติรับมอบใบรับรอง ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS)

เช้าวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติรับมอบใบรับรอง ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Informa…

25ก.ย.2019
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานพัฒนากิจการโคนมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เช้าวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.ส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.เข้าร่วมการปร…

23ก.ย.2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมการประชุม คณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 12/2562

บ่ายวันที่ 23 ก.ย. 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์) และที่ปรึกษารัฐมนตรี (ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ ) ให้เกียรติร่วมการประชุม คณะกรรมการ อ…