ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

14ส.ค.2020
การประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ​ ครั้งที่​ 4/2563

ช่วงบ่ายวันที่​ 14​ สิงหาคม​ 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงา…

13ส.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อเป็นก…

12ส.ค.2020
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยงและผ่านการฝึกอบรม โครงการ “อ.ส.ค. รักนม รักฟาร์ม ยกระดับเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี้ยง”

ช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มโคนมพี่เลี…

12ส.ค.2020
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ …

11ส.ค.2020
อ.ส.ค. จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่” ภายใต้โครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้…

11ส.ค.2020
ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. (นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั…

11ส.ค.2020
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. (นายวิทวัส ชัยปาณี) ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด

ช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่เข้าพ…

11ส.ค.2020
การประชุมชี้แจงคู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย เพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงค…

11ส.ค.2020
การแถลงข่าวและจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ฟุตบอล 11 คน เยาวชน“Thai Denmark U15 Football Tournament” ปีที่ 2 (โซนภาคเหนือตอนบน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวและจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ฟุตบอล 11 คน เยาวชน“Thai Denmark U15 F…

10ส.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมสัญจร

ช่วงเช้า วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอ…