ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

1มิ.ย.2022
อ.ส.ค.จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)

ช่วงเช้าที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022) ภา…

1มิ.ย.2022
อ.ส.ค.เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้เกียรติเป็นประธา…

31พ.ค.2022
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อ.ส.ค. กับ อ.ต.ก.

ช่วงเช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค. )ได้ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายปณิธาน มีไช…

30พ.ค.2022
อ.ส.ค. ร่วมให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก

วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก หน่วยง…

30พ.ค.2022
พิธี​ปิด​และ​มอบ​ประกาศ​นี​ย​บัตร​ โครง​การฝึกอบรมและฝึกงานนิสิต​คณะ​เกษตร​ มหาวิทยาลั​ยเกษตร​ศาสตร์

วันที่​ 30 พฤษภาคม​ 2565 นายสมพร​ ศรีเมือง​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ มอบหมายให้​ นายพีระ​ ไชย​รุ​ต​ม์​ ผู้​ช่วยผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.​ ให้เกียรติเป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ปิด​และ​มอบ​ป…

27พ.ค.2022
การประชุมเพื่อติดตามงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรุงเทพฯ

ช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างบริษั…

27พ.ค.2022
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2565

ช่วงเช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาแผน…

26พ.ค.2022
การประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2565

ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามผลก…

25พ.ค.2022
การประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 8/2565

ช่วงเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตา…

24พ.ค.2022
อ.ส.ค.ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)”

ช่วงเช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชาสัมพันธ์ “วันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (World Milk Day 2022)”…