ข่าวและกิจกรรม

21พ.ค.2019
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะ ให้ก…

17พ.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ยกถาวร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขอ…

15พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และกล่าวถึงจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของงานแถลงข่าวการจัดแข่งขัน Thai-Denmark Football Tournament U15

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และกล่าวถึงจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของงานแถลงข่าวการจัดแข่งขัน Thai-De…

14พ.ค.2019
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกล่าวปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปร…

13พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการยกโขยงทราเวล ทางช่อง New TV

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการยกโขยงทราเวล ทางช่อง New TV ที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.30-08.00 น. เพื่อเ…

13พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิท…

13พ.ค.2019
โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นประดู่แดง จำนวน 200 ต้น ในโครงการปลูกต้นไม้ เนื…

11พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก และคณะผู้บริหารบริษัท …

8พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 16

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 16 โดยมี คุณพิมพ์นภัส ศรีชุม เจ้าของธุรกิจ Thai…

7พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว และรับมอบโล่ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว และรับมอบโล่ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ป…