ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

17พ.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย-เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมใน โครงก…

15พ.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 พร้อ…

13พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denmark Milk Land ครั้งที่ 7/2563

ช่วงเช้าวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denm…

12พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2564) ครั้งที่ 4/2563

ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560…

12พ.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk …

8พ.ค.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมฯ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ…

7พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2564) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับป…

7พ.ค.2020
รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้สัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ประจำปี 2563

ช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และร่วมถ่ายทำเทปพิเศษเนื่องในวันดื่มนมโลก หรือ World Mi…

5พ.ค.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรณรงค์ วันดื่มนมโลก ( World Milk Day )

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรณรงค์ วันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน …

5พ.ค.2020
การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อ.ส.ค.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดข…