ข่าวและกิจกรรม

30เม.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม”

ช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” โดยมี…

27เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop โครงการ “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” (KID-D FAMILY)

ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop โครงการ “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์…

26เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค.

วันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2…

24เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบ TPM สู่ Operational Excellence ครั้งที่ 2/2…

24เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นและ Workshop FTA & Smart Agent

วันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมระดมความคิดเห็นและ Workshop FTA & Smart Agent โดยมี ศ.วิทวัส รุ่งเ…

23เม.ย.2019
พิธีรดน้ำขอพร ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ช่วงบ่ายวันที่ 23 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. แ…

22เม.ย.2019
การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

ช่วงบ่ายวันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเ…

22เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 15

วันที่ 22 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 15 พร้อมด้วย อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอ…

19เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง อ.ส.ค. กับ สหกรณ์โคนม ครั้งที่ 5

ช่วงบ่ายวันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง อ.ส.ค. กับ สหกรณ์โคนม ครั้งที่ 5 โดย…

19เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสงกรานต์ อ.ส.ค. และงานสังสรรค์พนักงานส่วนกลาง ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันสงกรานต์ อ.ส.ค. และงานสังสรรค์พนักงานส่วนกลาง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย…