ข่าวและกิจกรรม

21พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนมแช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค

ช่วงเย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนมแช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค บริษัทบีบี 2017 ดิสตริบิ…

21พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าเยี่ยม หจก.ต่อ ยอดทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายนม UHT ไทย-เดนมาร์ค

บ่ายวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าเยี่ยม หจก.ต่อ ยอดทรัพย์ ผู้แทนจำหน่ายนม UHT ไทย-เดนมาร์ค เขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดเช…

21พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ของนักศึกษา ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในโครงการ ประกวดแผนการตลาด

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ (On Ground Activities) ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านเข…

21พ.ย.2018
พิธีเปิด Thai Denmark Milk Shop สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการลงนาม MOU

ช่วงเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนางทิพย์กัลยา ภาษิตวิไลธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย…

17พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค

ช่วงเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค จากบริษัทปโยสินพ…

16พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียนร่วมกับบริษัทผู้ผลิตกล่องกระดาษนมยูเอชที

เช้าวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียนร่วมกับบริษัทผู้ผลิ…

14พ.ย.2018
พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม…

13พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณค้นความจริง” ทางช่อง 3 SD

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณค้นความจริง” ทางช่อง 3 SD 28 โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ …

12พ.ย.2018
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.

เช้าวันที่ 12 พ.ย.2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. (พ.ศ.2560-2564) สำหรับ…

10พ.ย.2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตามที่ขอพร…