ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

30เม.ย.2020
อ.ส.ค.มอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ภายใต้โครงการ สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19

บ่ายวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติมอบผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์ค ภายใต้โครงการ สายใยนมไท…

30เม.ย.2020
การประชุมคณะทำงานบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND ครั้งที่ 6/2563

ช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน THAI-DE…

29เม.ย.2020
การประชุมกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกิจการสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้…

28เม.ย.2020
การประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563

เช้าวันที่ 28 เมษายน 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2563 ร่วมกับกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ …

27เม.ย.2020
การประชุมสรรหาตัวแทนบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน Thai-Denmark Milk Land

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสรรหาตัวแทนบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ร้า…

27เม.ย.2020
การประชุมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ (Professional HR Certificate) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน HR

เช้าวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นปร…

24เม.ย.2020
พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 และพล.ท.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริฯ เข้าพบหารือเพื่อขอรับการสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม กับ อ.ส.ค.

วันที่ 24 เมษายน 2563 พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค 2 และพล.ท.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราขดำริและความมั่นคง พร้อมด้วยคณะที…

24เม.ย.2020
การประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป คร…

23เม.ย.2020
การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2563

ช่วงบ่ายวันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ครั้…

23เม.ย.2020
การประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้วประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจ…