ข่าวและกิจกรรม

1ก.พ.2019
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การประกันภัยโคนม ทางรอด-ทางเลือกสู่ความยั่งยืนโคนมไทย” และ “การใช้เครื่องรีดนมและถังเย็นเก็บน้ำนมดิบ มีผลอย่างไรต่อคุณภาพน้ำนม”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ น.สพ.วิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล…

31ม.ค.2019
พิธีเปิดงานกีฬาและนันทนาการ ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ค่ำวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาและนันทนาการ ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.มวกเหล็ก …

31ม.ค.2019
พิธีมอบรางวัลการประกวดโคนม ครั้งที่ 36 ประเภทที่ 1 โคนมอายุระหว่าง 12-15 เดือน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโคนม ครั้งที่ 36 ประเภทที่ 1 โคนมอายุระหว่าง 12-15 เดือน โดย…

31ม.ค.2019
พิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย …

31ม.ค.2019
พิธีเปิดการประกวดโคนม ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 36

เช้าวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโคนม ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 36 โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน อ…

31ม.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการคำรณค้นความจริง

ช่วงเช้าวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการคำรณค้นความจริง จำนวน 3 เทป 1.สัมภาษณ์งานเปิดประกวดโคนมแห่งชาติ ประจำปี…

31ม.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life สกู๊ปโปรโมท เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ ธรรมดี ได้ดี easy life สกู๊ปโปรโมท เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อ…

30ม.ค.2019
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562”

เช้าวันที่ 30 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ ประธานเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมไทย…

28ม.ค.2019
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ปี 2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ปี 2562 พร้อมด…

20ม.ค.2019
พิธีเปิดร้านไทย-เดนมาร์ค Milk Land จังหวัดน่าน สาขาที่ 11

วันที่ 20 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิดร้านไทย-เดนมาร์ค Milk Land จังหวัดน่าน สาขาที่ 11 โดยมีคุณอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รอง…