ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

22เม.ย.2020
การประชุมคณะทำงานจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน THAI-DANMARK MILK LAND ครั้งที่ 5/2563

ช่วงเช้าวันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน THAI-DA…

21เม.ย.2020
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ “สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19” พ…

20เม.ย.2020
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน THAI-DANMARK MILK LAND

ช่วงบ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน T…

20เม.ย.2020
การประชุมชี้แจงการสรรหาตัวแทนบริหารการขนส่งนมโรงเรียนของ อ.ส.ค.

ช่วงเช้าวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการสรรหาตัวแทนบริหารการขนส่งนมโรงเร…

17เม.ย.2020
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด -19”

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ส่งความห่วงใย ถึงพี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด…

13เม.ย.2020
การประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ อ.ส.ค.

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดข…

9เม.ย.2020
การประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2563

ช่วงเช้าวันที่ 9 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางอุมาพ…

8เม.ย.2020
กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ที่ได้มอบให้กับ อ.ส.ค. ให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดัง…

8เม.ย.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 5/2563

ช่วงเช้าวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแ…

8เม.ย.2020
การประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่2/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ…