ข่าวและกิจกรรม

13มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับเกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโคนม ที่นำขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

ช่วงเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนางสาวสุพรรณา วิมล เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดโคนมประเภทโคนมมากท้องแรกอาย…

13มิ.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดเชียงราย และเดินทางไปเยี่ยมชมร้านไทย-เดนมาร์ค (Milk Sho…

12มิ.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมศูนย์กระจายสินค้ากลุ่มนมเย็น จังหวัดพะเยา และเดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่เด็ก…

9มิ.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติ ร่วมกิจกรรม ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติ ร่วมกิจกรรม ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ดังนี้ 1. นำผลิตภ้ณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มอบให…

5มิ.ย.2019
รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแ…

1มิ.ย.2019
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมเสวนา Milk Talk ในหัวข้อ Milk Land & Milk Shop

ช่วงบ่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2562 วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ มอบหมายให้ น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนา Mi…

31พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี

เช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครง…

30พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสิมภาษณ์รายการ “ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย” ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัน ดื่มนมโลก (World Milk Day)

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสิมภาษณ์รายการ “ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย” ทางช่องสถานีโทรทัศน์ …

29พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ SME Smart Service เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การออกบูธของ อ.ส.ค. Thai -Denmark Milk Land ในงาน Smart SME Expo 2019

ช่วงเย็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ SME Smart Service ซึ่งจะออกอากาศ ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.00 &…

29พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ สื่อมวลชน และรายการ “5 เช้า เม้าท์ใหญ่ ” เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวัน ดื่มนมโลก (World Milk Day )

ช่วงบ่ายของวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ สื่อมวลชน และ สัมภาษณ์รายการ “5 เช้า เม้าท์ใหญ่ “ซึ่งจะเผย…