ข่าวและกิจกรรม

18เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังการนำเสนอผลงานจาก ดร.ณัฐภร แก้วประทุม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในเวทีโลกของกลุ่มยานยนต์

วันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังการนำเสนอผลงานจาก ดร.ณัฐภร แก้วประทุม นักวิชาการเกษต…

17เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ คุณชุมพล ศิลปดอนบม CEO บริษัทช้างแก่น จำกัด และ ร้อยตำรวจโท เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้)

ช่วงบ่ายวันที่ 17 เม.ย. 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ คุณชุมพล ศิลปดอนบม CEO บริษัทช้างแก่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร…

13เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และ ถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562

ช่วงเย็นวันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และ ถนนข้าวเหนียว …

13เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติ มอบนม UHT ไทย-เดนมาร์ค แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ

ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ให้เกียรติ มอบนม UHT ไทย-เดนมาร์ค แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ และประชาชนที่มาร่วมทำบุ…

12เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ตรวจเยี่ยม Thai-Denmark Milk Land สาขา 10 ( ข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น )

ช่วงบ่ายวันที่ 12 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ตรวจเยี่ยม Thai-Denmark Milk Land สาขา 10 ( ข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ) และ หจก.สหสิน เทรดดิ้ง ผู้จั…

12เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และ พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2562

ช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และ พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2562…

11เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนา…

10เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ CG/ CSR

วันที่ 10 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ CG/ CSR ประกอบด้วย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ นายธนพิพัฒน…

9เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขาที่ 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. โดยมี คุณนิฤมล สังข์ผาด…

2เม.ย.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน Smart City Expo

วันที่ 2 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่…