ข่าวและกิจกรรม

20ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Workshop และ ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”จัดเป็นปีที่ 4

ช่วงบ่าย สำหรับ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ Workshop และ ประกวดแผนสื่อสารการตลาด “ The Power of…

16ส.ค.2019
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และอุตสาหกรรมนม รวมทั้งตลาดนม

ช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และอุตสา…

14ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Kantar Brand Footprint Award 2019

ช่วงบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Kantar Brand Footprint Award 2019 โดยในปี2562นี้ ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไ…

12ส.ค.2019
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ…

9ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานและการประเมินโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการนำเสนอผลงานและการประเมินโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการ…

9ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน อ.ส.ค. สดใส ใส่ใจคัดแยกขยะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน อ.ส.ค. สดใส ใส่ใจคัดแยกขยะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ผู้ปกครอ…

7ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ตามโครงการ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งโครงก…

7ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่”

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” พร้อมทั้งกล่าวถึงศาสตร์พระราชากับอาชีพ…

3ส.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชมกิจการ บริษัทอีสานใต้ แดรี่ จำกัด จ.สุรินทร์

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร สวรรคโลก จำกัด พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชม…

27ก.ค.2019
อ.ส.ค. จัดการแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตร VIP ระหว่าง ทีมผู้บริหาร อ.ส.ค.กับทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

ช่วงบ่ายวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อ.ส.ค. จัดการแข่งขันฟุตบอลคู่กระชับมิตร VIP ระหว่าง ทีมผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กับทีมหัวหน้าส่วน…