ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

31ก.ค.2020
การประชุมปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายอำนวยการ

ช่วงบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมปิดตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายอำนวยการ พ…

31ก.ค.2020
การประชุมการบริหารวัสดุการผลิต (กระดาษบรรจุนม)

ช่วงบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมการบริหารวัสดุการผลิต (กระดาษบรรจุนม) โดยมีผู้บริห…

30ก.ค.2020
การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 10/2563

ช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 10/2563 เพื่อเป็นการติ…

30ก.ค.2020
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.(ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์) ประชุมหารือเรื่องการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – 2565 สำหรับปี 2564

ช่วงเช้า วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – …

29ก.ค.2020
การอบรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.”

ช่วงเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม “การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติความขัดแย้…

28ก.ค.2020
อ.ส.ค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โ…

23ก.ค.2020
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM)​และนวัตกรรม(IM)​ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM)​และนวัตกรรม(IM)​ของ อ.ส.ค. ประจำปี 256…

23ก.ค.2020
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ลงสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการวางศิ…

23ก.ค.2020
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 68 พรรษา

ช่วงเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถ…

22ก.ค.2020
การประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ 8 ขึ้นไป ครั้งที่ 10/2563 และประชุม KPI องค์กร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563  นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน/นักวิชาการ …