ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

22ส.ค.2019
ซ่อมแซมเครื่อง Videojet C1 ของไลน์ผลิต Hispeed เฟส 1

ซ่อมแซมเครื่อง Videojet C1 ของไลน์ผลิต Hispeed เฟส 1