ราคากลางวิธีคัดเลือก

12ก.พ.2018
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโกดังจัดเก็บผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ขนาด 1,500 ตารางเมตร สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

วันกำหนดเสนอราคา อังคารที่ 13  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 9.00 น.-12.00 น. สนใจติดต่อ แผนกคลังสินค้า สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง