การเปิดเผยราคากลาง

17มี.ค.2014
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

17มี.ค.2014
ราคากลางโครงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

11มี.ค.2014
ราคากลาง Roadshow นมไทย-เดนมาร์ค ในประเทศกัมพูชา

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลาง Roadshow นมไทย-เดนมาร์ค ในประเทศกัมพูชา

26ก.พ.2014
ราคากลางโครงการผลิต Catoon Animation เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการผลิต Catoon Animation เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

6ก.พ.2014
ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง (07/02/2557)

ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

6ก.พ.2014
ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ค “Interactive Marketing” (07/02/2557)

ดาวน์โหลดรายละเอียด ราคากลางจ้างดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ค “Interactive Marketing”