ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

17ม.ค.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5,000 ลิตร

ซื้ออะไหล่ซ่อมแซมระบบพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 5,000 ลิตร