ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

7ต.ค.2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาแรงงานแผนกพัสดุฯ จำนวน 2 คน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานแผนกการตลาดฯ