ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

16ก.ย.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดสัตว์พาหะประจำปี 2564

จ้างหน่วยงานภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564

16ก.ย.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างหน่วยงานภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 (1)

2ก.ย.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแกลลอนบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ขนาด 2,000 มิลลิลิตรรสจืด โดยวิธีตกลงราคา

แกลลอนบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 2,000 มิลลิลิตร พร้อมฝา

26ส.ค.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อส่งนมเข้าเครื่องบรรจุนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเเซมท่อสส่งนมเข้าเครื่องบรรจุ,ท่อซีไอพี,ท่อน้ำคูลลิ่ง