ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

2มี.ค.2020
2มี.ค.2020
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 โดยวิธีตกลาราคาแผนกพัสดุ (ต.ค.62-ธ.ค.62)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 โดยวิธีตกลงราคา

2มี.ค.2020
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานส่วนโรงงาน จำนวน 28 อัตรา

จ้างเหมาแรงงานในส่วนของโรงงาน จำนวน 28 อัตรา ประจำปี 2563