แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

15ก.ย.2020
เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาจัดหาแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564