ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

21เม.ย.2014
ราคากลางโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Cover Dance นมไทย-เดนมาร์ค

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ตามลิงค์ด้านล่าง    

5เม.ย.2014
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

4เม.ย.2014
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรับรอง เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน อ.ส.ค.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักรับรอง เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน อ.ส.ค.

2เม.ย.2014
ราคากลางโครงการกิจกรรมสงกรานต์เฟสติวัล 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> ราคากลางโครงการกิจกรรมสงกรานต์เฟสติวัล 2557

1เม.ย.2014
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>> ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1เม.ย.2014
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของ อ.ส.ค.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาจ้างพัฒนาระบบติดตามสถานะโครงการของ อ.ส.ค.

27มี.ค.2014
ราคากลางจ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลแก้ไขอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

27มี.ค.2014
ราคากลางจ้าเหมาพนักงาน ปวส. จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางจ้าเหมาพนักงาน ปวส. จำนวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

27มี.ค.2014
ราคากลางจ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>จ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์