ประชาสัมพันธ์

2ส.ค.2018
ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์คได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก) ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน โดยผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ไทย-เดนมาร์คได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ท…

22มิ.ย.2018
ขอเชิญชมรายการก่อนบ่ายคลายเคลียด ตอน ไร่ยุ่งวุ่นรัก

ขอเชิญชมรายการก่อนบ่ายคลายเคลียด ตอน ไร่ยุ่งวุ่นรัก ออกอากาศวันที่ 25,26,31 กรกฎาคม และวันที่ 1,2,3,6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ซึ่ง อ.ส.ค. ผู้ผลิ…

9พ.ค.2018
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการ Thai – Denmark Nature Camp

ขอเชิญน้องๆร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการ Thai – Denmark Nature Camp กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  ***สอบถามรายละเอียด : ฝ่า…

9มี.ค.2018
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินามาราธอน ไทย-เดนมาร์คครั้งที่ 2 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินามาราธอน ไทย-เดนมาร์คครั้งที่ 2  ระยะทาง 7.5 Km – ประเภทบุคลากร อ.ส.ค. – ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี รายชื่อ – ชาย-ห…

22ก.พ.2018
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอน ไทย-เดนมาร์ค ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจัดงาน Mini Marathon Thai-Denmark ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหน…