ผลการดำเนินงาน

21พ.ค.2560
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ณ อาคาร 1962 และ อาคารฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                          เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” โดยมี คุณชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าฝ่ายท่องเที่…