ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

12ก.ย.2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนหลายตำแหน่ง **NEW**

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน **ดูรายละเอียดด้านล่าง**  

27เม.ย.2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 3.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม  หมายเหตุ : เฉพาะตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่รีดนม ให้ใช้วิธีการสอบ…

27เม.ย.2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งวิศวกร 4 2.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2