สมัครงาน

20พ.ย.2015
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 7 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

[divider] ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 2 อัตรา   2. ตำแหน่งนักวิชาการการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา   3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา  4. …