สมัครงาน

11พ.ค.2016
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ๔ สมัครงานคลิก

4พ.ค.2016
รับสมัครพนักงานดำรงตำแหน่งนักบริหาร 7 และนักบริหาร 6 หลายอัตรา

ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นพนักงาน อ.ส.ค. เท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ 6 ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับ 7

27เม.ย.2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 3.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม  หมายเหตุ : เฉพาะตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติหน้าที่รีดนม ให้ใช้วิธีการสอบ…

27เม.ย.2016
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งวิศวกร 4 2.ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2    

8เม.ย.2016
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครออนไลน์ คลิก >>สมัครออนไลน์

23มี.ค.2016
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา

1.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่รีดนม จำนวน 2 อัตรา 2.พนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์-ผสมเทียม จำนวน 2 อัตรา คลิกสมัครออนไลน์