สมัครงาน

23มี.ค.2016
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน 2 อัตรา คลิก >> สมัครออนไลน์

14มี.ค.2016
ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 3 อัตรา

ตำแหน่งวิศวกร 4 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา  

3มี.ค.2016
ประกาศเรื่องรับสมัครพนักงาน(บุคคลภายใน)เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 8) จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน (นักบริหาร 8) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นักบริหาร 8) หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ (นักบริหาร 8)