สมัครงาน

6ก.ค.2015
อ.ส.ค. ปรับปรุงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานรูปแบบ Online

(อ.ส.ค.) ปรับปรุงวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้สมัครสอบ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่าน…