สมัครงาน

17พ.ย.2014
สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน

สอบราคาจ้างเหมาแรงงาน จำนวน 16 คน เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคมแห่งประเทศไทย เลขที่ 160 หมู่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุ…