สมัครงาน

27เม.ย.2018
ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ขยายการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) สมัครออนไลน์คลิก