องค์กรคุณธรรม

25ก.ย.2020
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” และ โครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปี 2563”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. ม…