การกำกับดูแลกิจการที่ดี

25ก.พ.2560
อ.ส.ค. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริห…

25ส.ค.2559
อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธ…

24มิ.ย.2559
อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค.ติดตามงานด้าน CG-CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมแนะนำการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค. ติดตามงานด้าน CG-CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมแนะนำการจัดการการเงินส่วนบุคคล และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการล…

22มิ.ย.2559
นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อดำเนินโครงการเผยเเพร่ความ…

20มิ.ย.2559
นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานผู้สอนการลงทุน ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เพื่อดำเนินโครงการเผยเเ…

16มิ.ย.2559
การสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายพงศ์กานต์  หงสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ บร…

14มิ.ย.2559
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย นายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR ขอ…

7มิ.ย.2559
อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในเขตพื้นที่การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง (จ.สุโขทัย)

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์  อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกร ของนายสมคิด ทิพยวงศ์ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตามที่ได้ร…