กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

13พ.ย.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 2/2564

ช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดช…

28ส.ค.2020
อ.ส.ค.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเ…

4มี.ค.2020
คุณธนพิพัฒน์​ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุ​กรรมการ CG/CSR ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับพนักงาน

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน​ อ.ส.ค.ภาคกลาง​ นำโดยนางธิดารัตน์​ มุ่งดี​ หัวหน้ากองวิจัยและผลิตภัณฑ์​ จัดกิจกรรมรณ…

3มี.ค.2020
พิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” ร่ว…

25ก.พ.2020
พิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค.โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอ…

27ส.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้…

28ส.ค.2018
งาน DPO CG&CSR DAY 2018”

ช่วงบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน DPO CG&CSR DAY 2018” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำ…

3เม.ย.2018
โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561 โด…

25ก.พ.2017
อ.ส.ค. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริห…

25ส.ค.2016
อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธ…