กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

27ส.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้…

28ส.ค.2018
งาน DPO CG&CSR DAY 2018”

ช่วงบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน DPO CG&CSR DAY 2018” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำ…

3เม.ย.2018
โครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) จัดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน อ.ส.ค. ที่ยั่งยืน” ประจำปี2561 โด…

25ก.พ.2017
อ.ส.ค. แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริห…

25ส.ค.2016
อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 อ.ส.ค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ CG-CSR ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ CSR Roadmap และแผนปฏิบัติงาน CG-CSR ปี 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธ…

24มิ.ย.2016
อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค.ติดตามงานด้าน CG-CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมแนะนำการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนให้กับผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG-CSR อ.ส.ค. ติดตามงานด้าน CG-CSR ของ อ.ส.ค. พร้อมแนะนำการจัดการการเงินส่วนบุคคล และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการล…

22มิ.ย.2016
นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ส่วนกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อดำเนินโครงการเผยเเพร่ความ…

20มิ.ย.2016
นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานผู้สอนการลงทุน ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เพื่อดำเนินโครงการเผยเเ…

16มิ.ย.2016
การสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายพงศ์กานต์  หงสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ บร…