กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

20มิ.ย.2016
นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยทีมงานผู้สอนการลงทุน ลงพื้นที่ อ.ส.ค. ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เพื่อดำเนินโครงการเผยเเ…

16มิ.ย.2016
การสัมมนาโครงการ บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและส่งเสริมพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายพงศ์กานต์  หงสกุล ประธานคณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ บร…

14มิ.ย.2016
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR ของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. นายพงศ์กานต์ หงสกุล ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วย นายธนพิพัฒน์  ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ตรวจติดตามโครงการ CG และ CSR ขอ…

7มิ.ย.2016
อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในเขตพื้นที่การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง (จ.สุโขทัย)

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์  อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมเกษตรกร ของนายสมคิด ทิพยวงศ์ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตามที่ได้ร…

7มิ.ย.2016
คณะอนุกรรมการ CG/CSR อ.ส.ค. ส่งเสริมกิจกรรม CSR ให้กับบุคลากรภายในองค์กร

  วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายธนพิฑัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์คณะอนุกรรมการ CG/CSR เดินทางไปตรวจติดตามโครงการ CSR การเเก้ไขปัญหาความเดื่อดร้อนของพนักงาน และ stakchoder รวมทั้ง…

27เม.ย.2016
รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายนพดล ตันวิเชียร ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

27 เม.ย.2559 ท่านรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายนพดล ตันวิเชียร ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้และฟาร์มเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้

25ก.พ.2016
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ในภาคเช้า

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มี ดร.ณรงค์ฤ…

19ม.ค.2016
ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM. ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/59

วันนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2559) เวลา 09.00 น. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทาง EVM. ของ…

18ม.ค.2016
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะ เดินหน้าผลักดัน “นมแห่งชาติในปี 2564”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค เดินสายมอบนโยบาย รวมทั้งถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้รับความร่ว…