กิจกรรมการกำกับกิจการที่ดี (CG)

11พ.ย.2014
คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมเขตภาคเหนือ

คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ ,ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , น…

4พ.ย.2014
คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. เยี่ยมชมโรงงานนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บริหาร อ.ส.ค. นำโดยนายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการเเทนผู้อำนวยการ, ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,เเเละ น…

3พ.ย.2014
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เยี่ยมชมฟาร์มโคนมของ อ.ส.ค. และร่วมกิจกรรมการชมฟาร์ม

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) นำโดยท่านพงษ์กานต์  หงส์สกุล ประอนุกรรมการ แล…

20ก.ย.2014
อ.ส.ค. ทอดผ้าป่ามหากุศล

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายนพดล  ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลเจ้าพ่อบุญลืออันศักดิ์สิทธิ…

20ก.ย.2014
สำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค นำเสนอผลงานก่อนการตัดสินโรงงานนมดีเด่น

วันนี้ (19 ก.ย.57) คณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานผลิตภัณฑ์นมของ อ.ส.ค.ได้จัดให้สำนักงานภาคทั้ง 5 ภาค มีการนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการประกวดโรงงานผลิตภัณฑ์น…

7ก.ค.2014
เชิญร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา

ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมเเห่เทียนพรรษา ณ วัดผ่านศึกอนุกูล อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูปต้นไม้/ปล่อยปลา ณ บริเวณแปลงหญ้าที่ 21…