กิจกรรม CG/CSR

1ก.ค.2020
อ.ส.ค. จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์”

ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรีย…

4มิ.ย.2020
อนุกรรมการ CG/CSR (นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยในการติดตั้งหลังคาเขียว

ช่วงบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา(นายว…

4มี.ค.2020
คุณธนพิพัฒน์​ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุ​กรรมการ CG/CSR ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับพนักงาน

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน​ อ.ส.ค.ภาคกลาง​ นำโดยนางธิดารัตน์​ มุ่งดี​ หัวหน้ากองวิจัยและผลิตภัณฑ์​ จัดกิจกรรมรณ…

3มี.ค.2020
พิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” ร่ว…

25ก.พ.2020
พิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค.โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอ…

27ส.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้…

19ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์

ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โ…

24พ.ค.2019
อ.ส.ค. ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ครสจืด ขนาด 200 ml. ให้พนักงาน อ.ส.ค. และ ลูกจ้าง

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/สำนักฯ ร่วมรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. บริโภคนมโดยจะมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดน…

23พ.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4)

บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2019” (ครั้งที่4) …

30เม.ย.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม”

ช่วงเช้าวันที่ 30 เมษายน 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” โดยมี…