กิจกรรม CG/CSR

10มี.ค.2022
การประชุม “Workshop วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปลายน้ำอุตสาหกรรมโคนมของ อ.ส.ค.”

ช่วงบ่าย วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม “Workshop วิเคราะห์สภาพแวดล้อ…

8มี.ค.2022
การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ อ.ส.ค. พอเพียง ต้านทุจริต (STRONG)”

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ อ.ส.ค. พอเพี…

2มี.ค.2022
การประชุม อนุกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 3/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 2 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลก…

19ก.พ.2022
อนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค.ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านการประยุกต…

18ก.พ.2022
อนุกรรมการ CG/CSR เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ พร้อมคณะฯ โดย นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยก…

17ก.พ.2022
กิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ อ.ส.ค. และพิธีลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ์) องค์กรส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณ”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นของ อ.ส.ค. และพิธีลงนามประกาศข้อตกลง (เจตนารมณ…

14ก.พ.2022
โครงการยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการยกระดับ อ.ส.ค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการประเม…

29ธ.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค.

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ….

29ธ.ค.2021
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมวางแผนแล…

19ธ.ค.2021
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์CG/CSR

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์CG/CSR และการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเ…