กิจกรรม CG/CSR

10ก.ย.2020
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR (นายวิทวัส ชัยปาณี) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR และผู้บริหาร อ.ส.ค. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์…

9ก.ย.2020
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR (นายวิทวัส ชัยปาณี) เดินทางเข้าพบตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

28ส.ค.2020
อ.ส.ค.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเ…

1ก.ค.2020
อ.ส.ค. จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์”

ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรีย…

4มิ.ย.2020
อนุกรรมการ CG/CSR (นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยในการติดตั้งหลังคาเขียว

ช่วงบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา(นายว…

4มี.ค.2020
คุณธนพิพัฒน์​ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุ​กรรมการ CG/CSR ร่วมแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้กับพนักงาน

วันที่ 4​ มีนาคม​ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้สำนักงาน​ อ.ส.ค.ภาคกลาง​ นำโดยนางธิดารัตน์​ มุ่งดี​ หัวหน้ากองวิจัยและผลิตภัณฑ์​ จัดกิจกรรมรณ…

3มี.ค.2020
พิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

เช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามและประกาศเจตจำนง “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม” ร่ว…

25ก.พ.2020
พิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค.โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรม”

บ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อ.ส.ค. โดย “ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอ…

27ส.ค.2019
ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “DPO CG & CSR DAY 2019” โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้…

19ก.ค.2019
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์

ช่วงเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบหลังคาเขียวให้แก่โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. โ…