กิจกรรม CG/CSR

13พ.ย.2020
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 2/2564

ช่วงเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดช…

19ต.ค.2020
การประชุมคณะทำงานจัดทำเล่มรายงานอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนายระพีพงษ์ กลิ่นละออ อนุกรรมการ CG/CSR ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำเล่มรายงาน …

15ต.ค.2020
การประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการ CG/CSR ครั้งที่ 1/2564

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิ…

14ต.ค.2020
คณะอนุกรรมการ CG/CSR เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมกงไกรลาศ

ช่วงเช้าวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ , นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ และนายพีรพงษ์ กลิ่นละออ คณะอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยผู้บริหารอ.ส.ค.และผู้เกี่ยวข้อง เข…

29ก.ย.2020
พิธีเปิดโครงการ “DPO CG & CSR DAY 2020”

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “DPO CG & CSR DAY 2020” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมความรับผ…

25ก.ย.2020
อ.ส.ค.จัดกิจกรรม “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม” และ โครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ประจำปี 2563”

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “โครงการเปิดบ้านคุณธรรม “รวมพลังคน อ.ส.ค. ม…

10ก.ย.2020
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR (นายวิทวัส ชัยปาณี) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR และผู้บริหาร อ.ส.ค. ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์…

9ก.ย.2020
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR (นายวิทวัส ชัยปาณี) เดินทางเข้าพบตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

28ส.ค.2020
อ.ส.ค.จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเร็จ”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสู่ความสำเ…

1ก.ค.2020
อ.ส.ค. จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์”

ช่วงเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรีย…