กิจกรรม CG/CSR

18พ.ย.2021
อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสมพร…

17พ.ย.2021
อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ฟาร์มพี่เลี้ยง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ฟาร์มพี่เลี้ยงนางราตรี พวงมั่น และฟาร์มโคนมสมาชิกใหม่ต่…

10พ.ย.2021
การประชุมคณะอนุกรรมการ CG&CSR ครั้งที่ 1/2565

ช่วงบ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับด…

21ต.ค.2021
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564​ ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง​ โดย นายสมพร ศรีเมือง…

20ต.ค.2021
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบนฯ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ ศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภ…

19ต.ค.2021
ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมร้าน Milk Shop

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2464 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมร้าน Milk Shop สาขามหาวิทยาลัยพายัพ และร้าน Thai-Denmark M…

18ต.ค.2021
ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เพื่อรับฟังปัญหาจากฝ่าย…

20ก.ย.2021
นายมานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ลงพื้นเยี่ยมชมกิจการของ อ.ส.ค.

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 นายมานพ กาญจนบุรางกูร ประธานอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติลงพื้นเยี่ยมชมกิจการของ อ.ส.ค.เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้าน CG/CSR โดยเยี่ยมชมก…

17ก.ย.2021
การตัดสินการประกวดโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ประจำปี 2564 ของ อ.ส.ค.

ช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏ…

9ก.ย.2021
การประชุมคณะอนุกรรมการCG&CSR ครั้งที่ 10/2564

ช่วงบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2564 นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ในฐานะประธานอนุกรรมการ CG&CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจ…