ช่วงบ่ายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ( กทบ.) อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ รศ. นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ กทบ. (อดีตกรรมการ อ.ส.ค. และ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ปี 2542 – 2543) เพื่อเชิญชวน กทบ. ร่วมกิจกรรมในงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานพ่อสร้าง ” ซึ่งจะจัด ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2561 และหารือความร่วมมือ ในการ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค ในร้านประชารัฐ ซึ่งเป็นช่องทาง ในการรณรงค์ให้คนในชุมชน ได้ดื่มนม เพิ่มขึ้น