องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
——————————
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.นำคณะผู้บริหาร และ พนักงาน อ.ส.ค. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา เพื่อเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดี มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ รวมกันเป็นพลังของแผ่นดิน ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10