วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR พร้อมด้วยนางสมใจ กรองไผ่กลาง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีสแบบ Dacheeso Home style cheese ณ บริษัท แดชีโซ่ฯอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่