ช่วงเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม คณะทำงานกำกับดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ/ติดตามงาน ณ ห้องประชุม Welcome สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี