วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR และนางสมใจ กรองไผ่กลาง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการทำเมนูจากผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คหลากหลายเมนู โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายฉัตรมงคล ชื่นธีระวงศ์ ที่ปรึกษาในโครงการร้านนมไทย-เดนมาร์ค (Milk Shop) เป็นผู้บรรยายและสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ.เชียงใหม่