ช่วงบ่ายวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติลงพื้นที่ พร้อมด้วยนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา(นายวีรชาติ ใจสูงเนิน) / ผอ.กองการศึกษา อบต.พญาเย็น (นายทองดี แดงบุญเรือง) เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความเรียบร้อยในการติดตั้งหลังคาเขียวที่ทำจากกล่องนมไทย-เดนมาร์ค ที่ทาง อ.ส.ค.ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบให้กับทางโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ และดำเนินการติดตั้งบริเวณที่มีการรั่วซึมของหลังคา ณ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ อ.พญาเย็น จ.นครราชสีมา