วันที่ 26 มีนาคม 2561 ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุง Berlin , Germany
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส) รุ่นที่ 5 ได้ศึกษาดูงาน ในช่วงเช้า ที่ กระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลกลาง (Federal Ministry of the Interior ) เพื่อดูงานการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยระบบดิจิตอล และ ช่วงบ่าย ศึกษาดูงาน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ให้การต้อนรับและ บรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ สหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี