ช่วงเย็นวันที่ 26 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีประจำปี 2561 ของพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเล่าความประทับใจการทำงานและเรื่องราวเกี่ยวกับ อ.ส.ค. ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงาน ณ ร้านพลอยนารี บริเวณสวนรถไฟ