วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี นางกัญญา ศรีฟ้า หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ และ นายโสภณ กองแก้ว หัวหน้ากองพัสดุ​ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง​ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่ายและพนักงานแผนกพัสดุและบริการ​ สำนักงา​นอ.ส. ค.​ภาค​ ทุกภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี