ช่วงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง อ.ส.ค. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2563 ที่จะถึงในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก สระบุรี