วันที่ 11 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกรัก Love Mom Love Milk ปีที่ 2 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนัก เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.จากสถานศึกษาหลายแห่ง , ทีมงาน start up ในโครงการ Milk Shop เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ภายในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอาชีพโคนมพระราชทาน,เสาวนาภาษานมและอาชีพอันทรงเกียรติ,ฟังเพลงเพราะๆจากวงอะคูสติกมิวสิค,การแสดงจากนักเรียนนักศึกษา,กิจกรรม Meet&Greet กับศิลปิน กระแต กระต่าย อาร์สยาม ,การตรวจเช็คมวลกระดูก ,การชงชิมนมเพื่อส่งเสริมรณรงค์การบริโภคนม พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย