วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Press Tour ปราณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ โดยในช่วงกลางคืน อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรม “Thank you party Thai-Denmark on the Beach” ณ วิลล่า มาร์ร็อก รีสอร์ท เพื่อเป็นการต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เดินทางมาทำข่าว พร้อมมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสันทนาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับ อ.ส.ค.
และในช่วงเช้า ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการส่งออกผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาด AEC และการเปิดตลาดใหม่ในประเทศมาเลเซีย ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์