ช่วงสายวันที่ 19 เมษายน 2561 อ.ส.ค.จัดกิจกรรม Thai-Denmark Songkran Festival รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาว อ.ส.ค. ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพร ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานสหกรณ์โคนมต่างๆ อีกทั้งยังมีอุโมงค์น้ำบุพเพสันนิวาส กิจกรรมรำวงย้อนยุค และกิจกรรมประกวดการแต่งกายสวยงาม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหลังสำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี